نشانی دبیرخانه: اراک، میدان بسیج، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، دبیرخانه بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران - کدپستی: 3815688349

تلفکس: 34173421-086  تلفن همراه: 09380267075 

ایمیل: IPCC20@araku.ac.ir


Refresh Code