تخصیص غرفه نمایشگاهی به شرکتهای حامی
عنوان غرفه نوع غرفه متراژ غرفه قیمت نام متقاضی لوگو
غرفه به مساحت 10 متر مربع غرفه درجه A 10 50,000,000 ریال
غرفه به مساحت 8 متر مربع غرفه درجه B 8 40,000,000 ریال
غرفه به مساحت 6 متر مربع غرفه درجه C 6 30,000,000 ریال