هزینه های سمینار شیمی فیزیک اراک


فهرست هزینه های ثبت نام و نحوه واریز هر بخش به شرح ذیل ارائه می گردد.

خواهشمند است مستندات مربوط به ثبت نام هر شرکت کننده (فیش حق ثبت نام انجمن شیمی ایران، گواهی عضویت انجمن شیمی ایران، فیش ثبت نام در کنفرانس و فیش هزینه اسکان) به صورت تجمیع شده و در قالب یک ایمیل به آدرس پست الکترونیکی بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران به نشانی ipcc20@araku.ac.ir ارسال گردد.


1) حق ثبت نام انجمن شیمی ایران


حق ثبت نام انجمن شیمی ایران

مبلغ به ریال

دانشجویان (عضو انجمن)

250,000

عضو هیات علمی (عضو انجمن)

500,000

شرکت کنندگانی که عضو انجمن شیمی ایران نمی باشند.

750,000


1-1) پرداخت حق ثبت نام انجمن شیمی ایران برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.


2-1) حق ثبت نام انجمن شیمی ایران می بایست به حساب شماره ۰۱۳۴۰۰۸۹۷۰ بانک تجارت شعبه استاد نجات الهی جنوبی (کد شعبه ۱۵۷) به نام انجمن شیمی ایران و یا از طریق درگاه اینترنتی /http://www.ics.ir/Services/detail/13 واریز شده و تصویر فیش واریز شده به پست الکترونیکی بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران به نشانی ipcc20@araku.ac.ir  ارسال گردد.


3-1) اعضای محترم انجمن شیمی ایران تنها در صورت ارائه گواهی معتبر مبنی بر فعال بودن عضویت خود از انجمن شیمی ایران قادر به استفاده از تخفیف حق ثبت نام اولیه می باشند. برای دریافت این گواهی می توانید با انجمن شیمی ایران تماس حاصل نموده و از طریق پست الکترونیک گواهی عضویت خود را دریافت نمایید. بدیهی است گواهی مورد نظر تنها برای افرادی ارسال می گردد که تاریخ صدور/تمدید کارت عضویت انجمن آنها سال ۱۳۹5و پس از آن باشد.


۲) هزینه ثبت نام در کنفرانس


هزینه ثبت نام در سمینار شامل هزینه های اجرایی کنفرانس می باشد. لازم است شرکت کنندگان از طریق درگاه پرداخت آنلاین

کنفرانس های دانشگاه اراک (کلیک کنید) نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام نمایند وفرم تایید پرداخت را به پست

الکترونیکی بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران به نشانی ipcc20@araku.ac.ir ارسال نمایند:


هزینه های شرکت در سمینار

مبلغ به ریال

ثبت نام با تأخیر

مبلغ به ریال

دانشجو

1,600,000

1800,000

اعضاء هیات علمی

2,300,000

2,500,000

شرکت کنندگان آزاد

2,500,000

2,700,000


1-2) پرداخت هزینه ثبت نام برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.


2-2) هزینه شرکت در کارگاه های آموزشی جداگانه دریافت خواهد شد.


3-2) دبیرخانه کنفرانس از چاپ مقالاتی که حداقل یکی از نویسندگان هزینه ثبت نام در سمینار را پرداخت نکرده باشد معذور می باشد.


4-2) گواهی ارائه مقاله صرفا برای ارائه دهنده مقاله و پس از ارائه آن صادر می شود و این منوط به پرداخت هزینه ثبت نام در کنفرانس توسط فرد ارائه دهنده می باشد.


 3) هزینه های اسکان و پذیرایی


اسکان شرکت کنندگان در طول دوره برگزاری در خوابگاههای دانشجویی در دانشگاه اراک طبق جدول زیر صورت می پذیرد.


هزینه اقامت

شرکت کننده

همراه

هرشب در خوابگاه (مبلغ به ریال)

250,000

300,000

 

جدول پذیرایی به شرح زیر است  که قابل انتخاب توسط شرکت کنندگان می باشد (مبلغ به ریال):

 

هزینه هر وعده غذا

صبحانه

ناهار (مبلغ به ریال)

شام (مبلغ به ریال)

96/5/28

-

--

جوجه کباب (150،000)

96/5/29 (روز اول)

40،000

ماهی (170،000)

میکس (170،000)

ماکارانی+ماست+نوشابه (100،000)

شنسل مرغ+ ماست +نوشابه  (100،000)

96/5/30 (روز دوم)

40،000

چلو فسنجان (150،000)

کوبیده نگینی (150،000)

(300،000)

(ضیافت در مزرعه دانشگاه)

96/5/31 (روز سوم)

40،000

چلو قرمه سبزی (120،000)

چلو کباب کوبیده (150،000)

 

 

 

توجه به نکات زیر ضروری است:

1-3) هزینه های اسکان به شرح مندرج در جدول فوق تعیین گردیده و می بایست به حساب 1443092990 بانک تجارت شعبه دانشگاه اراک (بنام سایر درآمدهای دانشگاه اراک) واریز شده و تصویر فیش واریز شده به پست الکترونیکی بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران به نشانی  ipcc20@araku.ac.ir ارسال گردد.


2-3) اتاق ها به صورت دو نفره می باشد.


3-3) هماهنگی لازم با هتل­های زاگرس، پیام و خانه معلم اراک نیز به منظور اسکان شرکت­ کنندگان محترم صورت پذیرفته است.