حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده طلایی
پارک علم وفناوری استان مرکزی
بنیاد نخبگان استان مرکزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
شرکت تولیدی و شیمیایی روناس
حمایت کننده نقره ای
شرکت مصباح انرژی
حمایت کننده برنزی
سیویلیکا
(مرجع دانش کشور)
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
شرکت پتروشیمی شازند
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
حمایت کننده طلایی
شرکت رنگ سازی روناس