اولین فراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
1395-12-18
اولین فراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

بسمه تعالی

اولین فراخوان بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

با لطف و استعانت الهی دانشکده علوم پایه دانشگاه اراک با همکاری انجمن شیمی ایران، بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (IPCC20) را در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه 29، 30 و 31 مرداد ماه 1396 در پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه برگزار می نماید. به همین منظور دبیرخانه کنفرانس از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکزپژوهشی و صنایع شیمیایی جهت شرکت در این همایش علمی دعوت به عمل می آورد.

دبیرسمینار: دکتر علیرضا صلابت