راه اندازی کانال تلگرامی بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران
1395-12-25
راه اندازی کانال تلگرامی بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران

کانال تلگرامی بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران راه اندازی شد. علاقمندان می توانند از طریق این کانال اخبار مربوط به کنفرانس را دنبال کنند.