ثبت نام کارگاه های تئوری و عملی بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (جدید)
1396-04-20
ثبت نام کارگاه های تئوری و عملی بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران (جدید)

 به اطلاع می رساند دبیرخانه کنفرانس با همکاری شرکت مصباح انرژی و دانشگاه اراک در طول برگزاری بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران اقدام به برگزاری کارگاه های تئوری و عملی توسط اساتید متخصص نموده است.

برای اطلاع از عنوان این کارگاه ها، زمان برگزاری و هزینه آن ها کلیک کنید.