با توجه به نقش کلیدی ایزوتوپهای پایدار در تحقیقات کاربردی و بنیادی و سیاست کلی کشور برای دستیابی به چشم انداز علمی و صنعتی، شرکت مصباح انرژی (سهامی خاص) به منظور تولید و آنالیز ایزوتوپ های پایدار، سنتز ترکیبات نشاندار شده با ایزوتوپهای پایدار و تولید حلال های UNMR grade  تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفت. ماحصل تحقیقات انجام گرفته در بخش تولید حلالهای دوتره، تولید حلالها و ترکیبات دوتره با درجه خلوص شیمیایی و ایزوتوپی بالا، برای نخستین بار در خاورمیانه است. امروزه این محصولات به مراکز علمی و پژوهشی، دانشگاهها، مراکز پزشکی و داروسازی در سراسر ایران ارائه می-گردد. همچنین امید است با توجه به تجربیات حاصل شده در طی چندین سال تلاش مستمر علمی، این محصولات در آیندهی نزدیک به دیگر کشورها نیز صادر گردند. 
    انجام تحقیقات در زمینه غنی سازی، تولید و شناسایی ایزوتوپهای پایدار و توسعه کاربرد آنها از دیگر اهداف شرکت مصباح انرژی (سهامی خاص) میباشد. با توجه به کاربردهای بسیار فراوان و مهم ایزوتوپهای پایدار در دنیای پیشرفته امروزی، همچنین نقش بسیار مهم این ترکیبات در راستای پیشرفت کشور، و با توجه به تحریمهای موجود برای تهیه این ترکیبات در کشور، جهت رفع مشکلات پژوهشگران و صنایع، انجام تحقیقات کاربردی علمی در زمینهی ایزوتوپهای پایدار امری اجتناب ناپذیر است. ضمن اینکه این امر میتواند تاثیری شگرف بر اعتلای علمی، عملی و خود کفایی کشور داشته باشد. لازم به ذکر است تکنولوژی تولید ایزوتوپهای پایدار تنها در اختیار چند کشور مدرن بوده و میزان تولید ایزوتوپهای پایدار با توجه به کاربرد بسیار زیاد آنها در دنیای پیشرفته امروزی بسیار اندک است. 
    در زمینه تکنولوژیهای مرتبط با ایزوتوپهای پایدار، آنالیز ایزوتوپی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این راستا در حال حاضر شرکت مصباح انرژی (سهامی خاص)، توانایی اندازهگیری غلظتهای ایزوتوپی آب(دوتریم و اکسیژن 18) با بهرگیری از تکنیکهای مختلف از جمله دستگاه اسپکتروسکوپی لیزری را دارا میباشد.
     همچنین با توجه به این که این شرکت یکی از مجهزترین آزمایشگاههای آب و فاضلاب را در اختیار دارد لذا ارائه کلیه خدمات در این خصوص را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

دانلود لیست محصولات شرکت مصباح انرژی