بمنظور دسترسی بهتر به محل برگزاری بیستمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، لینک نقشه نیز قرار داده شده است.

برای وضوح بیشتر و انتخاب مسیر دلخواه خود بروی نقشه کلیک کنید.